Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

П'ятниця, 25 Вересень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Степаненку за подарований примірник книги:

Степаненко М. Просторові поширювачі у структурі простого речення : монографія. 2-ге вид.перероб. і доп. / М. Степаненко. - Полтава : ПП "Астрая", 2020. - 576 с.

Подарунок автора

П'ятниця, 25 Вересень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Степаненку за подарований примірник книги:

Степаненко М. Динаміка українського політичного лексикону: 2018-2019 рр. : монографія / Микола Степаненко. - Полтава : ПП "Астрая", 2020. - 408 с. 

Подарунок автора

Четвер, 24 Вересень, 2020

     Висловлюємо щиру подяку Михайлу Тимофійовичу Степику за подаровані примірники книги:

Степико М. Т. Українська ідентичність у глобалізованому світі: монографія / М. Т. Степико. Х.: Майдан 2020. 258с. ISBN 978-966-372-770-7

Подарунок автора

Четвер, 24 Вересень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Ганні Василівні Семеренко за подаровані примірники книги:

Семеренко Г. В. Історія суфіксального творення іменників із демінутивним і гіпокористичним значенням в українській мові : монографія / Г. В. Семеренко ; Інститут української мови НАН України ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ : Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2020. - 379 с. - Бібліогр.: с.292-307. - (Серія "Студії з українського мовознавства") ISBN 978-966-191-237-2

Подарунок автора

Четвер, 24 Вересень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Ярославу Миколайовичу Степаненку за подарований примірник книги:

Степаненко Я. Диференціація об'єктного значення в семантико-синтаксичній структурі речення : монографія / Ярослав Степаненко. - Полтава : ПП "Астрая", 2020. - 260 с. ISBN 978-617-7669-63-9

Подарунок авторів

Середа, 9 Вересень, 2020

Висловлюємо подяку укладачам книги:

Стиль Американської психологічної асоціації ( APA style) : методичні рекомендації / уклад. Ю. І. Левченко, Л. М. Стеблина ; наук. ред. Т. Є. Ніжинська; Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. - 51 с.

Подарунок бібліотеці

П'ятниця, 4 Вересень, 2020

Висловлюємо щиру подяку колективу авторів книги за подаровані примірники:

Українська фортепіанна музика: педагогічний репертуар для дітей : навчальний посібник / упоряд.: Т. Завадська, О. Козачук. – Київ: Музична Україна, 2020. – 180 с.

Подарунок автора

Понеділок, 31 Серпень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Павловичу Беху за подаровані примірники книг:

Бех В. П., Зінкевич В. І. 

Освіта міжцивілізаційного простору: монографія / В. П. Бех, В. І. Зінкевич ; за наук. ред. проф. Ю. В. Бех, Мін-во освіти і науки України, ДДПУ імені Івана Франка. - Київ: Інтерсервіс, 2020. - 176 с. ISBN 978-617-696-923-5 

У монографії висвітлено положення освіти у міжцивілізаційному просторі, оскільки на початку ХХІ ст. завершує свій шлях індустріальна цивілізація і на арену планетарного життя виходить інформаційна

Подарунок автора

Понеділок, 31 Серпень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Павловичу Беху за подарований примірник книги:

Бех В. П., Зінкевич В. І. Життєвий цикл системи індустріальної освіти: когнітивний аналіз: монографія  / В. П. Бех, В І. Зінкевич; за наук. ред. проф. Ю. Бех. - Київ: Інтерсервіс, 2020. - 796 с. 

У монографії висвітлено життєвий цикл соціальної системи освіти індустріальної цивілізації, знання про який дослідники пропонують використати як методологічний інструмент для організації поведінки фахівців і пересічної людини у сфері породження і становлення освіти ХХІ століття.

Подарунок автора

Понеділок, 3 Серпень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Ростиславу Олександровичу Ляшенко за подарований примірник книги:

Ляшенко Р. О. Професійна самоактуалізація майбутнього викладача-філолога: Монографія / Р. О. Ляшенко. - Харків : Мачулін, 2019. - 240 с. ISBN978-617-7767-68-7

Сторінки