Ви є тут

Подарунок автора

Понеділок, 31 Серпень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Павловичу Беху за подаровані примірники книг:

Бех В. П., Зінкевич В. І. 

Освіта міжцивілізаційного простору: монографія / В. П. Бех, В. І. Зінкевич ; за наук. ред. проф. Ю. В. Бех, Мін-во освіти і науки України, ДДПУ імені Івана Франка. - Київ: Інтерсервіс, 2020. - 176 с. ISBN 978-617-696-923-5 

У монографії висвітлено положення освіти у міжцивілізаційному просторі, оскільки на початку ХХІ ст. завершує свій шлях індустріальна цивілізація і на арену планетарного життя виходить інформаційна

цивілізація. автори пропонують динаміку елементів життєвого циклу соціальної системи освіти індустріальної цивілізації використати як методологічний інструмент для висвітлення породження освіти ХХІ ст. Послідовно аналізуються витоки, рушійні сили і джерела етапів породження, становлення, функціонування і сходження явища технократичної освіти. Далі, виявлені закономірності етапу породження системи індустріальної освіти, накладаються на реалії освіти ХХІ ст. і подається параметрична характеристика стану першого етапу освіти інформаційної доби.

Монографія адресована науковцям, викладачам, докторантам, аспірантам, магістрантам. студентам, які займаються дослідженням проблем теоретичного осмислення освіти інформаційної доби і розробкою на практиці заходів культивування інноваційних принципів організації освіти майбутнього.

  

Зображення: