Ви є тут

Ресурси

Бібліотека має різноманітні ресурси для задоволення навчальних, дослідницьких, наукових потреб студентів і викладачів університету.

Книжкові і періодичні видання, автореферати і дисертації, що зберігаються у фонді Бібліотеки, відображено у її Електронному каталозі і системі карткових каталогів.

Частина рідкісних видань, які мають культурну цінність, оцифровано й представлено у відкритому доступі на сайті Бібліотеки.

З цифровими копіями авторефератів дисертацій, захищених в університеті, статей із збірників, а також наукових та навчальних видань викладачів університету, користувач має можливість ознайомитися у Репозитарії бібліотеки.

У читальних залах бібліотеки надається доступ до низки електронних копій окремих видань, а також зовнішніх повнотекстових баз даних і цифрових бібліотек.