Ви є тут

Подарунок автора

Понеділок, 3 Серпень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Ростиславу Олександровичу Ляшенко за подарований примірник книги:

Ляшенко Р. О. Професійна самоактуалізація майбутнього викладача-філолога: Монографія / Р. О. Ляшенко. - Харків : Мачулін, 2019. - 240 с. ISBN978-617-7767-68-7

У дослідженні на основі теоретичного аналізу, узагальнень та систематизації запропоновано сучасний підхід до розвитку якісних характеристик особистості, підгрунтям якого є обов'язковий особистісний компонент, пов'язаний з ідеями самоактуалізації особистості.

Проаналізовано теоретичні особливості вивчення професійної самоактуалізації; засвідчено що потреба саморозуміння, самопізнання, самоактуалізації, самоздійснення й інших феноменів "само" збільшується з розширенням знань людини про світ, професію й про себе, з зростанням суб'єктивних можливостей та ускладненням завдань, що постають перед особистістю.

Обгрунтовано зміст і специфіку виокремлених педагогічних умов розвитку професійної самоактуалізації майбутнього викладача-філолога; представлено особливості й результати їх реалізації в процесі дослідно-експериментальної роботи.

Праця призначена науковцям, які досліджують формування соціально-професійних якостей особистості та аспірантам, що працюють у цьому науковому напрямку.

Зображення: