Ви є тут

Подарунок автора

П'ятниця, 25 Вересень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Степаненку за подарований примірник книги:

Степаненко М. Просторові поширювачі у структурі простого речення : монографія. 2-ге вид.перероб. і доп. / М. Степаненко. - Полтава : ПП "Астрая", 2020. - 576 с.

У монографії окреслено лінгвістичний статус категорії локативності у співвідношенні з її філософським трактуванням; з'ясовано місце її в семантичній структурі речення; досліджено умови обов'язкового / факультативного функціонування просторових поширювачів у реченні; виділено чинні у сучасній українській мові диференційовані значення загального плану змісту "носій процесуальної ознаки + процесуальна ознака + просторові межі реалізації процесуальної ознаки" і формально-граматичні засоби репрезентації їх на рівні речень структурної схеми Sub + Praed + Adv loc; виявлено ознаки внутрішньої системної організації простих речень із локативним типом детермінації.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.   

Зображення: