Ви є тут

Подарунок автора

Четвер, 24 Вересень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Ганні Василівні Семеренко за подаровані примірники книги:

Семеренко Г. В. Історія суфіксального творення іменників із демінутивним і гіпокористичним значенням в українській мові : монографія / Г. В. Семеренко ; Інститут української мови НАН України ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ : Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2020. - 379 с. - Бібліогр.: с.292-307. - (Серія "Студії з українського мовознавства") ISBN 978-966-191-237-2

Монографія присвячена системному вивченню історії суфіксального творення іменників з демінутивним і гіпокористичним значеннями в українській мові від найдавніших часів до сучасності. На матеріалі пам'яток різних стилів і жанрів здійснено діахронічне вивчення усіх морфологічних засобів передачі демінутивності і гіпокористичності, з'ясовано походження кожного форманта, визначено його продуктивність, час зміни активності на різних етапах функціонування української мови.

Результати дослідження можуть бути використані в теоретичних працях з історії української мови та словотворення, історичних, семасіологічних, етимологічних долсідженнях, вузівських курсах історії української мови, при укладанні словників.

Для мовознавців, учителів, студентів філологічних факультетів, для тих, хто цікавиться історією української мови. 

Зображення: