Ви є тут

Подарунок автора

Понеділок, 31 Серпень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Павловичу Беху за подарований примірник книги:

Бех В. П., Зінкевич В. І. Життєвий цикл системи індустріальної освіти: когнітивний аналіз: монографія  / В. П. Бех, В І. Зінкевич; за наук. ред. проф. Ю. Бех. - Київ: Інтерсервіс, 2020. - 796 с. 

У монографії висвітлено життєвий цикл соціальної системи освіти індустріальної цивілізації, знання про який дослідники пропонують використати як методологічний інструмент для організації поведінки фахівців і пересічної людини у сфері породження і становлення освіти ХХІ століття.

Послідовно аналізуються витоки, рушійні сили і джерела етапів зародження, зростання. зрілого функціонування і занепаду явища технократичної освіти.

Монографія адресована науковцям, викладачам, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам, які займаються дослідженням проблем теоретичного осмислення освіти інформаційної доби і розробкою на практиці інноваційних принципів організації освіти майбутнього.

Зображення: