Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 27 Листопад, 2018

Висловлюємо щиру подяку Наталії Григорівні Мозговій за подаровані примірники книги:

Юркевич П. Д. Сочинения: в 3 т. / ред. Мозговая Н.Г., Волков А. Г., авт. Вступ. Ст. Поперечная Г. А. – Мелитополь: ФЛП Однорог Т. В., МГПУ, Т. 1: Педагогические сочинения. – 2018. – 496 с.

Подарунок автора

Вівторок, 27 Листопад, 2018

Висловлюємо щиру подяку Дмитру Едуардовичу Кільдерову за подаровані примірники книги:

Кільдеров Д. Е. Підготовка майбутніх учителів технологій на засадах інтегрованого навчання: [монография] / Д. Е. Кільдеров. – К.: ФОП Маслаков, 2017. – 563.

Подарунок автора

Вівторок, 27 Листопад, 2018

Висловлюємо щиру подяку Станіславу Івановичу Присяжнюку, доктору педагогічних наук за подаровані примірники книги:

Присяжнюк С. І. Фізичне виховання студентів як компонент професійної освіти: Навчальний посібник / С. І. Присяжнюк, Д. Г. Оленєв, В. П. Краснов. - К.: НУБіП України, 2018. - 571 с.

Подарунок автора

Четвер, 15 Листопад, 2018

Висловлюємо щиру подяку Андрію Сергійовичу Андрєєву за подарований примірник книги:

Андрєєв А. С. Агітаційно-пропагандистська діяльність радянських органів репатріації серед "переміщених осіб" з України (1944-1953 рр.): Монографія . - К.: Видавництво "Діа", 2018. - 256 с.

Подарунок автора

Понеділок, 29 Жовтень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Юрію Олексійовичу Кругляку, професору, доктору фізико-математичних наук, доктору хімічних наук, Дійсному члену Академії наук вищої школи України за подаровані книги:

Кругляк, Юрий Алексеевич. Прогнозирование свойств молекулярных веществ. Критические свойства фреонов и их Si- и Ge-аналогов. Механизмы истощения озонового слоя Земли и озонобезопасные фреоны / Ю.А. Кругляк. - Одесса: ТЭС, 2018 - 170 стр.; 34 рис.; 29 табл.; 177 лит.

Подарунок автора

Понеділок, 29 Жовтень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Степаненку, доктору філологічних наук, професору, академіку Академії наук вищої освіти України за подаровані книги:

Степаненко М. Із засіву - благословилось : ескізи до вибраного / Микола Степаненко. - Полтава : ПП "Астрая2, 2018. - 460 С.

Подарунок автора

П'ятниця, 26 Жовтень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Марії Михайлівні Білянській (Скибі) за подаровані книги:

Білянська М. М. 

Організація еколого-педагогічної діяльності : Навч. посіб. - К.: Видавництво Ліра-К, 2017. - 184 с.

Подарунок автора

П'ятниця, 26 Жовтень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Надії Василівні Ківенко, доктору філософських наук, професору, за подаровану книгу:

Кивенко Н. В.  Единство мира. Отражение как основа развития сложноорганизованных систем : монография / Н. В. Кивенко. - К.: Издательский дом "Кондор", 2018. - 352 с.

Подарунок автора

П'ятниця, 19 Жовтень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Тетяні Миколаївні Зелінській, доктору психологічних наук, професору кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії НПУ ім. М. П. Драгоманова за подаровану книгу:

 Зелінська Т. М. Міжособистісна амбівалентність: теорія, дігностика, психологічна допомога: Навч. посібн. - К. : "Каравела" 2018. - 224 с. ISBN 978-966-2229-91-2

Подарунок автора

П'ятниця, 19 Жовтень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Валентину Васильовичу Рибалці, доктору психологічний  наук, професору за подаровану книгу:

Рибалка В. В. Соціально- педагогічне і психологічне забезпечення розвитку дієвого громадянського суспільства і особистості громадянина: посібник. / Валентин Рибалка. - К.: ТАЛКОМ, 2018. - 226 с. ISBN 978-617-7685-16-5

Сторінки