Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

Середа, 21 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Михайловичу Половцю, доктору історичних наук, професору, завідувачу кафедри українознавства, політології і соціології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка за подарований примірник книги:

Половець В. М. Половці і Київська Русь. - Чернігів: Просвіта, 2017 р. - 216 с.

Подарунок автора

Середа, 21 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Дмитровичу Сиротюку, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії за подарований примірник книги:

Сиротюк В. Д. Теоретико-методичні засади засвоєння учнями природничо-наукових знань як необхідна умова навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології : монографія / В. Д. Сиротюк, А. М. Сільвейстр, М. О. Моклюк. - Вінниця : ТОВ "Нілан - ЛТД", 2018. - 206 с.

Подарунок автора

Четвер, 15 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Максиму Георгійовичу Рильському за подарований примірник книги

Мудрості від Максима Рильського. Вислови, поради, роздуми про філософію буття. Упорядник М. Г. Рильський / Літературно-художнє видання. - Вид. 1 - К.: "Успіх і кар'єра", 2018 - 192 с.

Максим Тадейович Рильський залишив по собі справжній розсип глибоких філософських роздумів, висловів, звернень, порад, утверджень, які не втратили своєї актуальності й у нашому сьогоденні. Дійсно, як наголошував сам класик, "великий поет - завжди сучасник".

Подарунок автора

Середа, 14 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Федоровичу Черкасову, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін мистецького факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Вінниченка, за подаровані примірники книг:

Подарунок автора

Субота, 3 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Світлані Олександрівні Чукановій, кандидату педагогічних наук, бібліотекарю Американської бібліотеки НАУКМА, за подарований примірник монографії:

Чуканова С. О., кандидат педагогічних наук

Подарунок автора

Субота, 3 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Євгенії Павлівні Синьовій, доктору педагогічних наук, завідувачці кафедри тифлопедагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, за подарований примірник книги:

Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору: монографія / за ред. д-ра психолог. н., проф. Синьової Є. П., д-ра мед. н., проф. Рикова С. О. та авторів. - К.: Кафедра, 2017. - 320 с.

Подарунок автора

Понеділок, 26 Лютий, 2018

Висловлюємо щиру подяку Валентині Микитівні Михайленко за подаровану книгу "Солодкий смак гіркоти"

Подарунок автора

Четвер, 15 Лютий, 2018

Висловлюємо щиру подяку Юрію Івановичу Левченко, завідувачу інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова, кандидату історичних наук за подаровані примірники монографії "Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941 -1944 рр." Приємно відмітити, що дизайн обкладинки виконала Марієнко Альона Олександрівна, бібліотекар Наукової бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Подарунок автора

П'ятниця, 9 Лютий, 2018

Висловлюємо щиру подяку Сергію Георгійовичу Кобернику за подаровані примірники книг.

Самостійна робота студентів з методик навчання природничих дисциплін: теорія та практика: монографія / С. Г. Коберник, І. В. Мороз, О. А. Цуруль та ін. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - 315 с.

Подарунок автора

П'ятниця, 9 Лютий, 2018

Висловлюємо щиру подяку Валентину Бушанському за подаровані примірники книги "Закоханий лимон".

Бушанський В. Закоханий лимон : оповідання / В. Бушанський. - Київ : Видавництво "Фенікс", 2017. - 144 с.

Сторінки