Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

Четвер, 31 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Ользі Костянтинівні Зайченко за подаровані примірники книг:

Зайченко О. К. Організація підбору працівників з метою ефективного використання музейних збірок : метод. посіб. / О. К. Зайченко. - К. : Логос, Національний музей історії України, 2016. - 110 с.

Подарунок автора

Вівторок, 29 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Магдалині Василівні Опачко за подаровані примірники книги:

Опачко М. В. Дидактичний менеджмент у методичній підготовці сучасного вчителя фізики : [Монографія] / Магдалина Василівна Опачко. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017 – 350 с.

Подарунок автора

Понеділок, 21 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Нарозі (Голова Товариства українців у Киргизстані "Берегиня") за подарований примірник книги :

Байджиев М. Сказання про Манаса, Семетея і Сейтека / переклад українською мовою Володимира Нарозі і Миколи Бондаренка. – Б. Турар, 2017. - 480 с.

Подарунок автора

Понеділок, 21 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Олександрі Василівні Качмар за подарований примірник книги: 

Качмар О. В. Феномен агресії в соціокультурній динаміці : соціално-філософський аналіз : Монографія / Олександра Качмар. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. - 312 с.

Подарунок автора

Понеділок, 21 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Тетяні Юріївні Дудці за подарований примірник книги:

Дудка Т. Ю. Просвітницький туризм як історико-педагогчний феномен / Т. Ю. Дудка. - Київ-Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2017. - 444 с.

Подарунок редактора

Середа, 2 Травень, 2018

Висловлюємо подяку Денису Борисовичу Свириденку за подарований випуск журналу. 

 

Подарунок автора

П'ятниця, 20 Квітень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Ірині Анатоліївні Малашевській за подаровані примірники книги: 

Малашевська І. А. Музичне навчання дошкільників і молодших школярів на основі оздоровчо-розвивального підходу: монографія  / І. А. Малашевська. – Переяслав-Хмельницький (Київ.обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2016. – 303 с.

Подарунок автора

Середа, 4 Квітень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Людмилі Георгіївні Івановій, професору Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за подарований примірник книги:

Іванова Л.Г. Національна ідентичність і державницька ідея в Україні (остання чверть ХVІІІ - 60-ті роки ХІХ ст.) : Історичні розвідки / Л. Г. Іванова. - Київ : Видавництво "Фенікс", 2017. - 368 с. : іл.

У цьому виданні на основі широкого кола архівних та друкованих джерел реконструйовано складні процеси - етапи, тенденції, розвиток, форми, персоналії українського національного відродження з акцентом на

Подарунок автора

Понеділок, 2 Квітень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Анатолію Леонідовичу Щербаню за подарований примірник книги:

Щербань А. Л. Трансформація орнаментування кераміки в традиційній культурі Лівобережжя України (кінець VIIтис. до н. е. – ХІХ століття) : монографія / А. Л. Щербань. – Х. : Видавець Олександр Савчук, 2017. – 328 с.

Монографію присвячено дослідженню трансформацій орнаментації глиняних виробів самобутнього історико-культурного регіону – Лівобережжя України – як феномена культури динамічного типу.

Подарунок автора

Четвер, 22 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Степаненку, доктору філологічних наук, професору, академіку Академії вищої освіти України, заслуженому діячу науки і техніки України, ректору Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за подаровані примірники книг:

Степаненко М. Суб’єктивна та об’єктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі : монографія / Микола Степаненко, Людмила Дейна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 268 с.

Сторінки