Ви є тут

Подарунок автора

Вівторок, 27 Листопад, 2018

Висловлюємо щиру подяку Дмитру Едуардовичу Кільдерову за подаровані примірники книги:

Кільдеров Д. Е. Підготовка майбутніх учителів технологій на засадах інтегрованого навчання: [монография] / Д. Е. Кільдеров. – К.: ФОП Маслаков, 2017. – 563.

У монографії здійснено аналіз існуючих підходів до вдосконалення підготовки майбутніх учителів технологій  на засадах інтегрованого навчання, проведено аналіз методологічних основ підготовки вчителів технологій, обгрунтовано концепцію підготовки учителів технологій, визначено принципи та закономірності інтеграції змісту навчальних дисциплін, обгрунтовано основні функції та рівні інтеграції навчальних дисциплін, розкрито методичні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів технологій на засадах інтегрованого навчання, обгрунтовано критерії та рівні оцінювання підготовки студентів на засадах інтеграції змісту навчальних дисциплін.

Для викладачів, наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами підготовки учителів технологій.

Зображення: