Ви є тут

Подарунок автора

Четвер, 15 Листопад, 2018

Висловлюємо щиру подяку Андрію Сергійовичу Андрєєву за подарований примірник книги:

Андрєєв А. С. Агітаційно-пропагандистська діяльність радянських органів репатріації серед "переміщених осіб" з України (1944-1953 рр.): Монографія . - К.: Видавництво "Діа", 2018. - 256 с.

У монографії розглядається комплекс проблем, пов'язаних з процедурою повернення на батьківщину "переміщених осіб" у середині 40-х років ХХ ст. Центральним об'єктом дослідження постають агітаційно-пропагандистські акції радянських органів репатріації у середовищі "ді-пі", котрі потрапили на чужину з України. Розкриваються структура органів, на які покладалося морально-психологічне та ідеологічне забезпечення репатріаційної програми, їх повноваження, функції та ефективність. Простежується еволюцція ідейно-політичної обробки контингентів потенційних поверненців на різних етапах цієї кампанії від вересня 1944 р. до 1947 р. Книга призначена для викладачів та студентів, громадських і політичних діячів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться вітчизняною та зарубіжною історією. 

 

Зображення: