Ви є тут

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 10 Лютий, 2020

Висловлюємо щиру подяку Неллі Григорівні Ничкало, академіку НАПН України, доктору педагогічних наук, професору, за подаровані книги:

Освіта для миру = Edukacija dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2 т. / редкол.: Кремень В. Г. (голова); Коцур В. П., Ничкало Н. Г. Шльосек Ф. (заст. голови); Довгий С. О., Лук'янова Л. Б., Вовк М. П., Котун К. В. (члени редколегії). - К.: Вид-вол ТОВ "Юрка Любченка", 2019. - Т. 1. -720 с.

У першому томі збірника наукових праць учасників VІІІ Українсько-польского/ Польско-українського форуму (8-10 жовтня 2019 р.) висвітлено філософські засади та проблеми інтердисциплінарності освіти для миру і розвитку на засадах сталого розвитку та особливості освіти для миру, національно-патріотичного виховання дітей і дорослих в умовах громадянського суспільства.

У другому томі збірника наукових працьучасників VІІІ Українсько-польского/ Польско-українського форуму (8-10 жовтня 2019 р.) висвітлено актуальні проблеми професійного розвитку педагогів в умовах інформаційного суспільства, особливості полікультурної освіти для миру. Проаналізовано формальні і неформальні виміри освіти дорослих на початку ХХІ століття, а також питання вдосконалення професійної підготовки сучасного виробничого персоналу для суспільства миру.

Єднання для миру і розвитку. Українсько-польське партнерство в галузі освіти і педагогічних наук / Pojednanie dla pokoju s rozwoju/ Partnerstwo ukrainsko-polskie w dziedzinie edukacji i nauk pedagogicznych: наукове видання / за ред. В. Г. Кременя (голова); С. О. Довгий, Н. Г. Ничкало (заст. голови); І. М. Андрощук, М. П. Вовк, Я. Лащик, Л. Б. Лук'янова (члени редколегії) . - Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. - 2019. - 608 с.

Викладено сучасний стан українсько-польскої співпраці у сфері освіти і педагогічних наук, зокрема інститутів НАПН України, Центру ЮНЕСКО "Мала академія наук України", університетів та інших закладів освіти з науковими установами й освітніми закладами Республіки Польща. Схарактеризовано діяльність центрів полоністики, що діють у структурі українських університетів. У додатках подано чинні міжнародні договори й угоди, укладені між Україною і Республікою Польща, а також бібліографію наукових і науково-методичних праць та довідкових виданьт з цієї проблеми.

 Для науковців, науково-педагогічних і педагогічних працівників загальноосвітніх, професійних, закладів фахової передвищої та вищої освіти, закладів післядипломної освіти, аспірантів, докторантів.

 

 

Зображення: