Ви є тут

Подарунок авторів

Четвер, 21 Лютий, 2019

Висловлюємо щиру подяку авторам монографії "Адаптивне навчання студентів професії вчителя: теорія і практика" за подарований примірник.

Адаптивне навчання студентів професії вчителя: теорія і практика: монографія / В. І. Бондар, І. М. Шапошникова, Т. Л. Опалюк, Т. Й. Франчук; за заг. ред. В. І. Бондаря, - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - 308 с.

У монографії висвітлені теоретичні й практичні питання змісту й способів підготовки вчителя до реалізації адаптивного навчання учнів середньої загальноосвітньої школи з позицій сучасної фахово-особистісної парадигми конкурентоспроможності.

Адаптивне навчання у ЗВО передбачає формування здатності суб'єкта управлінням навчанням студентів професії вчителя на рівні прямого й зворотного інформаційно-комунікаційного зв'язку, що здійснюється в умовах оптимального поєднання активних типівнавчання залежно від складності зовнішніх вимог та внутрішніх потреб і реально наявних здібностей учасників суб'єкт-суб'єктивної взаємодії. 

Зображення: