Ви є тут

Подарунок автора

Вівторок, 3 Вересень, 2019

Висловлюмо щиру подяку доктору історичних наук Павлу Павловичу Гай-Нижнику за подарований примірник книги:

Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність. -К.: Крок, 2019. - 626 с.

У новій книзі доктора історичних наук П.П.Гай-Нижника на основі широкого спектру документальних джерел та матеріалів, значна частина яких вперше вводиться до наукового обігу, автор висвітлює підготовку й перебіг перевороту П. Скоропадського 29 квітня 1918 р., змальовує життя при дворі й у палаці гетьмана, розкриває структуру та діяльність Головної Квартири ясновельможного пана гетьмана всієї України П. Скоропадського, зокрема гетьманського Власного Штабу й канцелярії, а також характеризує його довірених осіб та ад'ютантів за часів існування Української Держави у формі Гетьманату (29 квітня - 14 грудня 1918 р.).

Преважна більшість старшин та службовців Головної Квартири були співучасниками гетьманського перевороту, що привів П. Скоропадського до влади, й мали суттєвий вплив на гетьмана України та його рішення як його довірені особи чи давні знайомі тощо, а отже й позалаштунково впливати і на загальні чи окремі політичні процеси в Українській Державі. Охарактеризовано комплектацію та повноваження особистої охорони П. Скоропадського та гетьманських спеціальних служб, проаналізовано їхню діяльність протягом існування Української Держави. Висвітлено боротьбу гетьманських спецслужб та органів правопорядку з радикальною політичною опозицією та антидержавним підпіллям, а також перебіг підготовки збройного заколоту проти П. Скоропадського та хроніку розгортання антигетьманського повстання на чолі з Директорією, що призвело до падіння Української Держави у формі Гетьманату 14 грудня 1918 р.

 

Зображення: