Ви є тут

Подарунок автора

П'ятниця, 9 Серпень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Павловичу Беху, доктору філософських наук, професору, завідувачу кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції за подаровані примірники книги:

Особистість у вирі планетарного світу : монографія. - Кн. 1 / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Ю. В. Бех (заст. голови) [та ін.]. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 620 с.

Особистість у вирі планетарного світу : монографія. - Кн. 2 / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Ю. В. Бех (заст. голови) [та ін.]. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 548 с.

Колективна монографія вітчизняних вчених-освітян присвячена визначенню мейнстріму у саморозгортанні особистості людини на основі оволодіння смислогенезом і долі планетарної спільноти як Колективної особистості у вимірі третього тисячоліття; послідовно подано первинний стан homo sapiens як пралюдини, що утворила специфічну організаційну форму планетарного співжиття - працивілізацію; розкрита її еволюція під впливом аграрної цивілізації до стану біологічної зрілості; відтворено механізми набуття людиною стану всебічно і гармонійно розвиненої особистості, що створила техногенну цивілізацію і тим самим завела планетарну спільноту у глухий кут технократизму; концептуалізовано сходження її від ідеї до ідеалу Планетарної особистості, що спостерігається під тиском інформаційної доби; спрогнозовано метаморфози безтілесної Ноосферної особистості на етапі створення нею інтелектуальної цивілізації, що виводить планетарне людство на поріг соціальної сингулярності і стрибку його у стан променевого людства.

Видання призначене  для соціальних філософів, антропологів, психологів, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, які вивчають проблеми мейнстріму особистості у контектсі дрейфу планетарного світу з метою забезпечення сталого розвитку, а також всіх, хто цікавиться більш глибокими проблемами ноосоціогенезу, самоорганізації соціальних інститутів і саморегуляції соціальних систем.

Зображення: