Ви є тут

Подарунок автора

Вівторок, 16 Липень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Ірині Юріївні Шкіцькій за подаровані примірники книги:

Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект : монографія / Ірина Юріївна Шкіцька; за наук.ред. проф. В. М. Бріцина. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. - 440 с.

Монографія є цілісним дослідженням вербального вияву маніпулятивної стратегії позитиву в українській мові. З'ясовано специфіку реалізації маніпулятивного потенціалу експресивів. Показано шляхи інтенсифікації маніпулятивного впливу. Встановлено лексико-фразеологічні, морфолого-синтаксичні та стилістичні особливості меліоративних маніпулятивно маркованих мовних засобів. Висвітлено соціокомунікативний аспект маніпулятивних тактик позитиву.

Для мовознавців, студентів філологічних факультетів, учителів української мови, фахівців у галузі психології та філософії, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасної лінгвістики. 

Зображення: