Ви є тут

Подарунок автора

П'ятниця, 15 Березень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Ігореві  Антоновичу Хижняку, доктору історичних наук, професору, доктору політичних наук, професору політології, академіку Української академії політичних наук за подарований примірник книги:

Хижняк І. Від «навіки разом» до «omnesetsingulos» (разом і окремо). Україна в системному протистоянні глобальних полюсів сили : монографія / Ігор Хижняк. – К. : Саміт-Книга, 2018. – 416 с.

ISBN978-617-7672-67-7

Монографія має експериментальний характер і являє собою особливий тип науково-просвітницької літератури нового типу – з багатомірним поглядом на дискусійні проблеми. Крім того, книга виступає першою спробою проаналізувати еволюцію формування регіональних структур абсолютно нового класу, які впливають на глобальний розвиток і появу принципово нових інститутів як планетарного, так і регіонального масштабу. Принциповою новацією є також авторський конструкт пілотної субрегіональної підсистеми пострадянського простору «omnes et singulos», що стала прикладом відтворення нетрадиційного режиму функціонування регіональних підсистем (субрегіонів) як специфічних міжнародних взаємодій. Фокусний центр наукового дискурсу зосереджено на самобутності реалізації економіко-політичної моделі неопатримоніальної ідентифікації, яка є невід’ємною складовою всіх авторитарних режимів країн пострадянського простору.

Зважаючи на значну долю аналітичного компоненту, книга розрахована на викладачів, наукових співробітників, студентів. Аспірантів, а також може бути корисною для усіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин, роллю і місцем України в сучасному світі, проблемами вітчизняного державотворення доби Незалежності.  

Зображення: