Ви є тут

Подарунок автора

Четвер, 4 Лютий, 2021

Висловлюємо щиру подяку Назіпу Хамітову і Світлані Криловій за подарований примірник книги:

Людина і штучний інтелект: виміри філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики. Підхід філософської антропології як метаантропології: збірник наукових праць / За ред Н. Хамітова і С. Крилової. - К.: КНТ, 2020. - 265 с.

У збірнику наукових праць розглядається низка питань, які в найближчому майбутньому стануть не лише теоретичними.

Якими є перспективи взаємодії людини та штучного інтелекту? Ми створюємо штучний інтелект чи виховуємо штучного індивіда з інтелектом? Як співвідносяться сильний штучний інтелект і особистість? Чи можлива поява нової культури як результату партнерської вазємодії людини і сильного штучного інтелекту? Більше того, чи можливе олюднення сильного штучного інтелекту, коли він зможе зрозуміти людину з її екзистенціальними переживаннями, творчими пориваннями, проблемами статі? Може таке олюднення - ключ до відповідей на всі попередні запитання?

Значне місце займає розробка методологічних засад дослідження в контексті метаантропології, культурної метаантропології та андрогіноаналізу.

Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за зміст підходів, точність наведених фактів, цитат, імен та інших відомостей.

Зображення: