Ви є тут

Подарунок автора

Понеділок, 4 Січень, 2021

Висловлюємо щиру подяку Наталії Філіпчук та Нелі Григорівні Ничкало за подарований примірник книги :

Філіпчук Н. О. Педагогічно-просвітницька діяльність музеїв України (кінець ХІХ - початок ХХІ століття) : монографія / Наталія Філіпчук; за науковою редакцією Н.Г. Ничкало. - Київ : Вид-во ТОВ "Юрка Любченка", 2020. - 468 с.

У монографії на основі міждисциплінарного аналізу висвітлено методологічні, теоретичні, організаційно-методичні засади становлення і розвитку музейної справи в Україні, здійснено порівняльний аналіз зарубіжного досвіду педагогічно-просвітницької діяльності музеїв, розкрито сутність музейної педагогіки як субдисципліни педагогічної науки та значення феномена музейної культури для особистісного, національного, громадянського виховання, проаналізовано основні напрями і зміст педагогічної взаємодії музейних  і освітніх закладів.

Для науково-педагогічних працівників, фахівців музейної справи, керівників закладів освіти і культури, аспірантів і докторантів, громадських просвітницьких організацій.

Зображення: