Ви є тут

Подарунок автора

Середа, 18 Листопад, 2020

Висловлюємо щиру подяку Ярославу Тимуровичу Биковському за подарований примірник книги:

Биковський Я. Т. Педагогічні умови діяльності гуртків закладів позашкільної освіти : моногр. / Я. Т. Биковський. - К. : ІВЦ АЛКОН, 2020. - 148 с.

Наукове дослідження присвячене педагогічним умовам діяльності гуртків закладів позашкільної освіти (на прикладі фізико-математичних гуртків). Подано аналіз стану діяльності закладів позашкільної освіти, фізико-математичних гуртків у теорії та педагогічній практиці.

Представлено структуру педагогічних умов діяльності фізико-математичних гуртків закладів позашкільної освіти.

Розкрито STEM-підхід як ефективну педагогічну умову. Подано визначені педагогічні умови ефективності діяльності фізико-математичних гуртків закладів позашкільної освіти наа основі STEM-підходу.

Монографія розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників, інших спеціалістів, які займаються питаннями позашкільної освіти.

Зображення: