Ви є тут

Подарунок автора

Середа, 18 Листопад, 2020

Висловлюємо щиру подяку Євгену Мулярчуку за подарований примірник книги:

Євген Мулярчук. Філософія і педагогіка покликання : монографія. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2019. - 344 с.

 У монографії розкривається сенсфеномену покликання людини у філософському та педагогічному аспектах. Показано генезу ідеї покликання людини в європейській культурі, релігійні та секулярні джерела її формування. Проведео феноменологічний аналіз покликання та розглянуто етичні проблеми його реалізації особистістю. Висвітлено результати власного емпіричного дослідження уявлень про покликання учнівської та студентської молоді та вчителів в Україні. Здійснено міжкультурне порівняння досвіду покликання студентів педагогічного фаху з України та США. Проаналізовано практичне значення чинника покликання в контексті завдань розвитку та реформування сиситеми освіти в Україні.

Видання орієнтоване на фахівців з етики, філософії культури, філософської антропології, педагогіки, соціології та психології, на студентство та всіх читачів. які цікавляться темою покликання людини.

Зображення: