Ви є тут

Подарунок автора

Понеділок, 16 Листопад, 2020

Висловлюємо щиру подяку Едуарду Васильовичу Чекотовському за подаровані примірники навчального посібника:

Чекотовський Е. В. Статистика з MICRISOFT EXEL 2016: навч. посіб. / Е. В. Чекотовський . - Київ : Знання України. 2019. - 811 с.

У навчальному посібнику вперше детально розглядаються методологія і технологія статистичних методів із застосуванням української версії програми MICRISOFT EXEL 2016 - найновішої версії цієї популярнішої та найбільш потужної програми. У ньому викладені основні теоретичні поняття і категорії статистичної науки, детально розглядаються теоретичні і прикладні питання найважливіших статистичних методів, а також детальний опис методики і техніки автоматичної їх реалізації за допомогою засобів програми Exсel 2016 і процедур, пов'язаних з виконанням автоматичних розрахунків статистичних показників і побудовою різних статистичних таблиць і діаграм.

Перевагою навчального посібника є те, що завдяки тому що детальний виклад матеріалу ілюструються фактичними даними, запозичених з офіційних статистичних видань та інших публікацій, зокрема даними комерційних банків України, і методики і техніки автоматичного виконання за допомогою засобів програми Exсel 2016 різних статистичних методів подається за принципом "роби як я" , тобто за вказаною послідовністю команд, за якими виконуються процедури, що дозволяє використати цей навчальний посібник не лише в якості підручника, але і як довідника.

Зображення: