Ви є тут

Подарунок автора

Понеділок, 19 Жовтень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Юлії Володимирівні Ботузовій за подарований примірник книги:

Ботузова Ю. В. Забезпечення наступності навчання математичних дисциплін : теоретико-методологічний аспект: монографія / Ю В. Ботузова. - Кропивницький: ПП "Ексклюзив - Систем", 2020. - 460 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні аспекти проблеми забезпечення наступності навчання математичних дисциплін в системі "Школа - ЗВО педагогічного профілю". Розглянуто сучасні тенденції розвитку математичної освіти. Теоретично обгрунтовано концептуальні засади побудови методичної системи, орієнтованої на формування готовності майбутніх учителів математики до забезпечення наступності навчання.

Для науковців у галузі теорії та методики навчання математики, викладачів математичних дисциплін, які здійснюють професіну підготовку вчителів математики. студентів, магістрантів, аспірантів. 

Зображення: