Ви є тут

Подарунок автора

П'ятниця, 12 Червень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Ірині Анатоліївні Дікун за подарований примірник монографії:

Дікун І. А. Формування досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики у процесі педагогічної практики : монографія. - Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - 242 с.

У монографії представлено авторське розуміння сутності поняття "досвід творчої діяльності майбутнього вчителя музики", його зміст та структуру в контексті філософського, психолого- педагогічного, естетико-культурологічного аналізу феномена досвід, а також: творчості та творчої діяльності майбутніх учителів музики у процесі педагогічної практики. Висвітлено процес і результати експериментальної перевірки ефективності організаційно-методичної системи формування означеного феномена у майбутніх фахівців у процесі практичної підготовки.

Видання призначене для науково-педагогічних працівників, методистів, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів закладів вищої музично-педагогічної освіти.

Зображення: