Ви є тут

Подарунок автора

Середа, 12 Лютий, 2020

Висловлюємо щиру подяку Світлані Вікторівні Кульбіді за подарований примірник книги:

Кульбіда С. 

Лінгводидактичні засади вивчення української жестової мови : монографія. Київ: Інтерсервіс, 2019. 240 с.

В монографії предсатвлено комплексне осмислення лінгводидактичних засад сурдопедагогічного напряму щодо вивчення і використання української жестової мови як компоненту мовної освіти осіб із порушенням слуху. Охарктеризовано складові моделі формування жестомовної комунікативної компетенції з дошкілля по 12 клас. Визначено рівні опанування жестомовною комунікативною компетенцією глухими учнями початкової школи, розроблено критерії і перевірено ефективність застосування моделей ЖКК. Представлено мовознавчий доробок кінетичних особливостей в УЖМ.

Монографію адресовано педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів, слухачам курсів підвищення кваліфікації  сурдопедагогічного напряму, перекладачам жестової мови, студентам дефектологічних факультетів.

Зображення: