Ви є тут

Подарунок автора

Вівторок, 4 Лютий, 2020

Висловлюємо щиру подяку Олександру Миколайовичу Костенку за подарований примірник книги:

Олександр Костенко

У світлі соціального натуралізму (вибране) : вибрані твори. - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2020. - 812 с.

У книзі професора О. М. Костенка представлені вибрані твори в галузі соціальної філософії, юриспруденції і кримінології, я в яких розробляється  і використовується методологія соціального натуралізму.

Спираючись на ідеї відомих мислителів, автор обгрунтовує теорію соціального натуралізму, згідно з якою поряд з фізичною і біологічною формами природи існує також соціальна форма природа зі своїми, властивими лише їй, законами - законами соціальної природи. Ця теорія може стати методологічною основою для " натуралізації", соціальних наук, спрямовуючи їх на пізнання ( відкриття) законів соціальної природи. Соціальний натуралізм розглядається як інструмент не лише для пізнання (відкриття) законів соціальної природи, а й для узгодження соціальної практики людей із цими законами, що має сприяти соціальному прогресу.

ІдеЇ, викладені у цих творах, можуть бути використані у соціальній практиці для протидії різноманітним соціальним аномаліям, а також для формування соціальної культури людей і запобігання їх соціопатизації. 

Зображення: