Ви є тут

Подарунок автора

Середа, 29 Січень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Богдану Івановичу Андрусишину за подарований примірник книги:

 Андрусишин Б. І. 

На шляху до свободи. Нариси історії української державності та права. Вибрані праці. До 60-річчя від дня народження. Київ: "Видавництво Людмила", 2020.700 с.

У книзі зібрані наукові та публіцистичні праці відомого українського історика та правознавця, декану факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, академіка Української академії історичних наук, Української академії політичних наук, Академії наук вищої школи України, Міжнародної гуманітарної академії, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора історичних наук, професора Богдана Івановича Андрусишина, опубліковані ним за роки незалежності України. Вони стосуються різних проблем та періодів українського державотворення. Окремі праці присвячені актуальним проблемам розвитку правової системи України, питанням методологічних засад підготовки правничих, політологічних та історичних кадрів. Вміщено також нарис про вченого та загальний список його праць. Видання присвячене 60-річчю від дня народження автора.

Зображення: