Ви є тут

Подарунок автора

П'ятниця, 20 Грудень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Наталії Ігорівні Чаграк за подарований примірник книги:

Чаграк Н. І. 

Освіта людей похилого віку у США (1962 -2015 рр.) : монографія. Івано - Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019, - 384 с.

Світовий процес демографічного старіння суспільства зумовлює переосмислення підходів до пост-пенсійної фази життя та осіб похилого (третього) віку, яких сьогодні розглядають з перспективи людського ресурсу. В умовах глобалазації та інтеграції України до світового освітнього простору, важливим є вивчення теоретичного і практичного досвіду та загальних напрямів державної політики щодо освіти людей похилого віку в розвинених країнах.

Автор висвітлює суспільно-політичні, соціально-економічні та педагогічні причини. процесуальні аспекти й змістові складові (принципи, напрями, наслідки) розвитку освіти людей похилого віку у Сполучених Штатах Америки впродовж 1962 - 2015 рр.

Для наукових працівників, керівників, викладачів та студентів закладів вищої освіти, а також для усіх, хто цікавиться науковою проблематикою у сфері освітньої геронтології, історії освіти, педагогічної компаративістики.

Зображення: