Ви є тут

Подарунок автора

Вівторок, 10 Грудень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Віктору Михайловичу Даниленкузавідувачу кафедри історії та етнополітики Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, професору за подарований примірник книги:

Даниленко В. М.

В. І. Вернадський. Простір життя і думки / Віктор Даниленко; НАН України, Інститут історії України. - Київ: Академперіодика, 2019. - 352 с.

Висвітлено життя та діяльність видатного вченого-природознавця, філософа і мислителя, громадсько-політичного діяча Володимира Івановича Вернадського, ім'я якого займає одне з найпочесніших місць у світовій науці поряд з І. Ньютоном, Ч. Дарівіном, А. Ейнштейном. Біографічний нарис підготовлено на основі його праць, щоденників, листів, маловідомих або недоступних раніше документів і матеріалів. Життєпис подано у контексті суспільно-політичних процесів і подій. У додатку вміщено маловідомий в Україні, але дуже цінний краєзнавчий нарис молодого вченого.

Для істориків, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться долею В. Вернадського, історією науки, минулим української держави. 

Зображення: