Ви є тут

Подарунок автора

П'ятниця, 20 Вересень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Миколайовичу Шаповалу, професору, доктору юридичних наук за подаровані книги.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн : підруч. / В. М. Шаповал. - 10-те вид., переробл. та допов. - К. : Ін Юре, 2015. - 320 с.

У підручнику подано загальну характеристику конституційно-правового регулювання в зарубіжних країнах, визначено поняття, предмет і систему конституційного права, його суб'єкти та джерела. Аналізуються проблеми конституційно-правової відповідальності.

Особливе місце посідають питання взаємодії конституційного права й суспільства, а також характеристика держави як суб'єкта відповідних правовідносин, розглянуто основні конституційно-правові інститути в зарубіжних країнах, приділено увагу конституційно-правовому статусу особи.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів. 

Шаповал В. М. Феномен конституційного права : монографія / Володимир Шапоівал. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 423 с.

У книзі запропоновано аналіз конституційно-правового регулювання в Україні у контексті теорії та практики світового констуціоналізму. Розглянуто доктринальні питання змісту та форм конституційного права загалом і Конституції (Основного Закону) як головного джерела цієї галузі. Значну увагу приділено організації і функціонуванню законодавчої та виконавчої влади, а також конституційного контролю (конституційної юрисдикції). Сформульовано пропозиції, спрямовані на удосконалення конституційного механізму здійснення влади в Україні.

Для науковців, працівників органів влади та усіх, хто цікавиться проблемами державного будівництва і політичного буття в Україні.

Зображення: