Ви є тут

Оформлення бібліографічних списків

Міністерство освіти і науки: Наказ № 40 від 12.01.2017 року "Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій".

Вчена рада Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 06 березня 2017 року прийняла рішення щодо оформлення бібліографічних списків використаних джерел у дисертаціях та інших наукових робітах згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015.

Бібліотека надає консультації з оформлення бібліографічних посилань та складання бібліографічних списків. За консультацією звертайтесь у відділи бібліотеки:

– відділ каталогізації (центральний корпус, Пирогова,9); тел.(044)239-30-62

– інформаційно-бібліографічний відділ (центральний корпус, вул. Пирогова,9); тел. (044)239-30-39

– інформаційно-бібліографічний відділ (гуманітарний корпус (вул. Тургенєвська,8-14); тел. (044)482-38-37

Ви можете самостійно ознайомитись з вимогами ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, чинному від 2016.07.01 та з офіційними виправленнями до стандарту 2017 року за посиланням або у читальних залах бібліотеки.

Приклади оформлення позатекстових посилань за стандартом

З рекомендаціями для оформлення бібліографічних посилань у наукових роботах відповідно до дев’яти основних міжнародних стилів можна ознайомитись у Міжнародних правилах цитування та посилання в наукових роботах, підготовлених Науково-технічною бібліотекою імені Г.І. Денисенка Національного університету "КПІ імені Ігоря Сікорського"

Довідка:

·         IEEEstyle (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та інформаційні технології)

·         AIP style (American Institute of Physics) (фізика)

·         Chicago style: Author-Date (фізичні, природничі та суспільні науки)

·         ACS style (American Chemical Society) (хімія та інші природничі науки)

·         Vancouver style (медицина та фізичні науки)

·         APA style (American Psychological Association) (суспільні науки)

·         Chicago style: Notes and Bibliography (гуманітарні науки)

·         Harvard Referencing style (гуманітарні науки та суспільні науки)

·         MLA style (Modern Language Association) (гуманітарні науки)

·         OSCOLA (OSCOLA style) (юридичні документи)

 

Оформлення бібліографічних списків для наукових праць

Бібліографічний опис здійснюється 

за стандартами:

- ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT).

- ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. – Чинний від 2014-01-01.

- ГОСТ Р7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. – Введ. 2012.09.01.

- ДСТУ 7093:2009 (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO832:1994, MOD).  Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих  іноземними європейськими мовами. – На заміну ГОСТ 7.11-78. – Чинний від 2010.04.01.

- ДСТУ 4331:2004. Правила описування архівних документів (ISAD(G): 1999, NEQ). – Чинний від 2005-07-01.

- ДСТУ7157:2010. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості. – Вид. офіц. – Уведено вперше. – Чинний від 2010-03-11.

Приклади бібліографічного опису

за рекомендаціями ВАК України:

- Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій //  Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9/10. – С. 2-6.

- Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 6-10.

- Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 3. – С. 7-20.

У межах одного списку слід дотримуватися однієї вибраної форми з кількох можливих варіантів для описування томів або випусків багатотомних видань та видань, що продовжуються.