Ви є тут

VІ Морозівські читання

Вівторок, 17 Листопад, 2020

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у VІ Морозівських читаннях,  які відбудуться 19-20 листопада 2020 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Тематичне засідання: “Освіта впродовж життя: педагогіка, андрагогіка, герогогіка”.

Наукова бібліотека, як співорганізатор та активний учасник заходу, підготувала віртуальну науково-літературну виставкову експозицію " Освіта дорослих в Україні і світі".

Наукові напрями:

Напрям І. Ціложиттєваосвіта у світовому вимірі:

- неперервна освіта і демократія: проблеми і виклики XXI століття;

- концепція освіти впродовж життяв глобалізованому світі, єдність дій;

- соціокультурні основи та національні пріоритети ціложиттєвої освіти;

- освіта впродовж життяяк умова розвитку держави і суспільства;

- інституціоналізація неперервної освіти;

- розширення освітніх можливостей, умови іякість неперервної освіти;

- освіта впродовж життя і ринок праці.

Напрям ІІ. Педагогіка, андрагогіка, герогогіка – єдина освітньо-науковасистема:

- узгодженість і суперечності сучасного педагогічного, андрагогічногой герогогічногознання;

- безперервна професійна освіта;

- особистість і проектування неперервної освіти;

- взаємозв’язок формальної, неформальної та інформальної освіти;

- організаційні проблеми забезпечення освіти впродовж життя;

- технологічна підтримка неперервної освіти;

- сучасний стан і тенденції педагогічних (андрагогічних, герогогічних) дослідженьуконтексті

ціложиттєвих освітніх процесів.

Контакти:

e-mail: konfermoroz@ukr.net

(044) 238-01-78(кафедра педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова, зав. кафедри - проф. Дем’яненко Наталія Миколаївна)

Координатори: (067) 502 08 60(Кравченко Ірина Миколаївна);                          

                           (050) 576 65 55(СірикВалентина Григорівна)