Ви є тут

Подарунок бібліотеці

Четвер, 24 Вересень, 2015

Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова щиро вдячна доктору філософських наук, професору Володимиру Павловичу Беху та Юлії Володимирівні Бех за подаровані книги:

Системний аналіз сталого розвитку : навчальний посібник для магістрів галузі знань «Управління та адміністрування» / В. П. Бєх, Ю. В. Бех, М. В. Туленков. В. Л. Акуленко, Н. В. Крохмаль. Я. О. Чепуренко : за заг. ред. В. П. Беха, М. В. Туленкова Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - К. : «МП Леся». 2015. -512 с.

Philosophical Mode of the General Management Theory: Monograph / Yu. V. Bekh;

Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Dragomanov University / Ed. by V.P.Bekh. - Kyiv : Dragomanov NPU Publishing House, 2015. -460 p.