Ви є тут

Подарунок авторів

Середа, 17 Червень, 2020

Висловлюємо щиру подяку Романовській Олександрі Олександрівні, Романовській Юлії Юріївні, Романовському Олександру Олексійовичу за подаровану Науковій бібліотеці електронну книгу: 

Романовська О. О.

Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ–ХХІ століть. Книга 4. Особливості академічного (університетського) підприємництва у США другої половини ХХ – початку ХХІ століть : навчальний посібник / О. О. Романовська, Ю. Ю. Романовська, О. О.Романовський. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. – 240 с.

ISBN 978-966-931-164-1 (серія), ISBN 978-966-931-166-5

Посібник присвячений розгляду та аналізу особливостей академічного університетського) підприємництва у США другої половини ХХ – початку ХХІ століть. Вивчається вплив вищої освіти, економічної, підприємницької і бізнес-освіти на стан і рівень підприємництва в суспільстві та національне економічне зростання країн.

Досліджуються сутність академічного капіталізму та університетського підприємництва, аналізуються поняття та причини виникнення «академічного капіталізму», наводяться концептуально-методологічні та практичні засади інноваційної академічної підприємницької діяльності у сфері вищої освіти. Вивчаються місце підприємництва в сучасному суспільстві, концептуально-методологічні основи інноваційної підприємницької діяльності ЗВО, шляхи трансформації університетів у напрямі підприємництва, наведені підтвердження і розвинення концепції Б. Кларка «підприєм ницького університету». Розглянуто базові поняття з теорії університетського підприємництва, даються визначення базових понять «підприємницького університету», визначення його концептуальних рамкових основ, наводяться концептуальна модель підприємницького університету, складові підприємницького дослідницького університету, висвітлюється його роль у трансфері технологій і створенні нових фірм.

Наведено зарубіжний досвід формування та впровадження інноваційної підприємницької діяльності в об’єкти вищої освіти, розглянуто систему утворення знань: шлях від НДДКР до впровадження і комерціалізації результатів, проаналізовано внесок дослідницьких університетів США в інноваційний розвиток країни, а також державні (бюджетні) витрати на вищу освіту США.

Посібник призначений для використання в економічних, педагогічних, інженерно-технічних університетах, інститутах і коледжах, а також при підготовці фахівців в інших ЗВО України. Може використовуватися для підготовки бакалаврів, магістрів і аспірантів соціально-економічних, педагогічних, інших гуманітарних спеціальностей при вивченні таких дисциплін, як: економіка, підприємництво, менеджмент, маркетинг, педагогіка і психологія вищої школи, історія зарубіжних країн, філософія освіти, теорія освіти тощо. Також буде корисним для фахівців галузі економіки освіти, вищої школи, аспірантам і науковцям.