Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок бібліотеці

Середа, 20 Квітень, 2016

Висловлюємо щиру подяку Юрію Олександровичу Плаксюку, автору книги Все в минулому. Книга перша: В тенетах долі. - К. : Дніпро, 2014. - 632 с. ISBN 978-966-578-245-2

Одна з небагатьох історичних книжок про Полонський район Хмельницької області, яка відтворює складні суспільні процеси та непересічні події краю з кінця дев'ятнадцятого - по шістдесяті роки двадцятого століть. Перша і друга книги об'єднані спільною назвою "Все в минулому", переповідають життєдіяльність кількох місцевих родин на тлі розгорнутої панорами звитяжної у боротьбі, але трагічної у здобутках долі багатонаціонального українського народу.

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 5 Квітень, 2016

Висловлюємо щиру подяку за подарунок Григорчук Юлії Миколаївні,  автору книги:

Григорчук Юлія Миколаївна. Проза Віри Вовк: виміри сакрального. – Брустурів: Дискурсус, 2016. – 364 с.:іл. ISBN 978-966-973378-1-6

Книга розкриває невідомі сторінки життєпису і широкі обрії прозового доробку української письменниці з Бразилії Віри Вовк.

Подарунок бібліотеці

Четвер, 24 Березень, 2016

     

Висловлємо щиру подяку за подарунок бібліотеці Січкаренко Галині Геннадіївніївні, автору книги " Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985 – 2005 рр.)".

Січкаренко Г.Г.

С41   Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985 – 2005 рр.) : монографія / Г.Г. Січкаренко. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 360 с.

ISBN978-617-640-138-4

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 15 Березень, 2016

Висловлюємо щиру подяку автору за подаровану книжку, електронний носій та можливість розмістити книгу в ресурсах Наукової бібліотеки НПУ ім. М . П. Драгоманова:

Рибалка В.В.

Р-49 Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості: термінологічний словник / Рибалка В.В. – Київ, Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 424 с.

ISBN 978-966-485-208-8

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 8 Лютий, 2016

 

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Шуту, завідувачу кафедри загальної та прикладної фізики , доктору математичних наук, академіку НАПН України, за подаровану книгу:

 

 Ш97     Шут М. І., Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю.

 Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. I. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко — К. ; Ірпінь : ВТФ ’’Перун”, 2015. — с. 256 : іл

Підручник написаний відповідно до програми затвердженої МОН України та авторської концепції навчання фізики в основній школі. Вирізняється чітким науковим викладенням навчального матеріалу, його логічною побудовою та адаптацією до вікових можливостей учнів. Має яскраво виражену національну спрямованість, знайомить учнів із відомостями про Україну, про українських учених та досягнення нашої країни в галузі науки і техніки. Оригінально структурований, містить якісне ілюстративне наповнення, а також поради щодо правильної організації роботи з підручником. Розкриває сутність окремих проблем фізики, забезпечує можливості для формування в учнів поняття про фізичну картину світу.Спрямований на інтелектуальний розвиток учнів засобами курсу фізики і може розгляда­тися не лише як інформаційна модель процесу навчання, але й як методична модель його організації.

 

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 8 Лютий, 2016

Висловлюємо щиру подяку за подаровану книгу професору кафедри теорії та методики музичної освіти і хорового співу, доктору педагогічних наук  Хижній Ользі Петрівні.

Подарунок бібліотеці

Середа, 3 Лютий, 2016

Висловлюємо щиру подяку Олегові Богдановичу Ярошинському за примірник книги "Новітнє українознавство: бібліографія (1989 - 2015 рр.)". У книзі наведено бібліографічний список окремих праць, що стосуються місця українознавства в системі освіти, науки, культури і державотворення України й були опубліковані співробітниками Науково-дослідного інституту українознавства та іншими дослідниками протягом 1989 - 2015 рр.

Видання може бути корисним учителям, студентам, викладачам, аспірантам, науковцям-українознавцям.

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 2 Лютий, 2016

Висловлюємо щиру подяку авторам за подаровану книжку

"Володимир Іванович Бондар - учитель учителів".

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 2 Лютий, 2016

Висловлюємо щиру подяку за подаровані книги Володимиру Павловичу Беху.

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 2 Лютий, 2016

Висловлюємо щиру подяку Заслуженому працівнику культури України Зої Володимирівні Ружин за подаровані примірники книги "Золото роду" та збірки пісень для дітей "Віночок". "Золото роду" - казкова оповідка про Аратту для дітей шкільного віку та всієї родини. В ній розкривається становлення та утвердження трипільського родоводу, життя наших пращурів на прикладах добротворення. Книга відкриває перед читачами світ уявлень про велич та красу Трипільскої культури держави Аратти.

 

Сторінки