Ви є тут

Книгообмін

Книгообмін. Книги для обміну у фонді Наукової бібліотеки

З питань книгообміну звертайтесь до зав. відділу комплектування бібліотеки

Шморгун Ганни Павлівни
тел.:      (044) 239-30-38,
e-mail:  lib-comp@npu.edu.ua

А Б В Г Д Є З І К М Н О П Р С Т У Ф Ч Ш Я

Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова пропонує бібліотекам для обміну літературу:

А

Андрущенко В.П. Біобібліографічний покажчик: До 60 – річчя від дня народження. – К., 2009. – 4 прим.

Андрущенко В.П.  Вступ до філософії. – К., 2005 – 4 прим.

Андрущенко В.П.  Наш університет: Дорога до храму… – К., 2010 – 10 прим. 

Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: Статті. Нариси. Інтерв’ю. – К., 2008 – 8 прим.

Андрущенко В.П. Управління педагогічним університетом: Статті. Доповіді. Звіти. 2003 – 2010 рр. – К., 2010 – 10 прим.

Андрущенко Т.  Феномен естетичного (філософсько-історичний аналіз). – К., 2007 – 10 прим.

Аутопоезис соціальних систем: монографія /  ред. В. П. Бех. – К., 2010 – 4 прим.   

 

Б

Бех В.П.  Функціональна модель особистості: пошуки політико культурних детермінант поведінки. – К., 2009 – 1 прим.

Бех В.П.  Человек и вселенная. – Запорожье, 2007 – 2 прим.

Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ ім. М.П. Драгоманова за 1990 – 1999 роки. Вип. 5. – К., 2009 – 1 прим.

Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ ім. М.П. Драгоманова за 2000 – 2007 роки. Вип. 6., Ч.1. – К., 2011 – 21 прим.

Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ ім. М.П. Драгоманова за 2000 – 2007 роки. Вип. 6., Ч.2. – К., 2005 – 33 прим.

Бондар В.І.  Історія олігофренопедагогіки. – К., 2007 – 55 прим.

Борисенко В. Свіча пам’яті: усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках. – К., 2007 – 1 прим.

Брайчевський М.  Твори: Суспільно-політичні рухи в Київський Русі. Історична думка в Київський Русі.- К., 2004 – 3 прим.

Бурак Я. Й. Аналітична механіка локально навантажених оболонок. – Львів, 2007 – 1 прим.

В

Вазар І. М.  Політична етнологія в теоретичних і методичних акцентах та інтерпретаціях. – К., 2009 – 1 прим.

Великий голод в Україні 1932 – 1933 років: у IV томах: Т.І. – К., 2008 – 3 прим.

Великий голод в Україні 1932 – 1933 років: у IV томах: Т.ІІ. – К., 2008 – 3 прим.

Великий голод в Україні 1932 – 1933 років: у IV томах: Т.ІІІ. – К., 2008 – 3 прим.

Великий голод в Україні 1932 – 1933 років: у IV томах: Т.ІV. – К., 2008 – 3 прим.

Вільде І. Сестри Річинські: Роман: Кн. 1. – К., 2004 – 11 прим.

Вільде І. Сестри Річинські: Роман: Кн. 2. – К., 2005 – 8 прим.

Вісник інституту розвитку дитини: Збірн. наук. праць: Філософія, Педагогіка, Психологія: вип. 18. – К., 2011 – 1 прим.

Г

Говда І.  Мої спогади й роздуми. – К., 2009 – 4 прим.

Голодомор: геноцид украинкого народа 1932-1933. – К., 2008 – 19 прим.

Голодомор: 1932-1933 років геноцид українського народу. – К., 2008 – 5 прим.

Грушевський М.  Твори в 50 т. – т.2. – Львів, 2005 – 25 прим.

Грушевський М.  Твори в 50 т. – т.3. – Львів, 2005 – 21 прим.

Грушевський М.  Твори в 50 т. – т.4. кн.1. – Львів, 2007 – 30 прим.

Грушевський М.  Твори в 50 т. – т.6. –  Львів, 2004 – 26 прим.

Грушевський М.  Твори в 50 т. – т.7. –  Львів, 2005 – 24 прим.

Грушевський М.  Твори в 50 т. – т.8. – Львів, 2007 – 29 прим.

Губерський Л.В.  Філософія як теорія та методологія розвитку освіти. – К., 2008 – 109 прим.

Д

Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України /1991 – 2006/: Наук.-доп. бібліографічний покажчик. – К., 2009 – 4 прим.

Драгоманівська шевченкіана: драгоманівські студії та бібліографічні розвідки до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. – К., 2013 – 5 прим.

Драгоманов М. Вибрані праці: У 3 т. Т.1. Кн.1 – К., 2006  – 260 прим.

Драгоманов М. Вибрані праці: У 3 т. Т.1. Кн. 2 – К., 2007 – 3 прим.

Драгоманов М. Вибрані праці: У 3 т. Т.2. – К., 2007 – 10 прим.

Драгоманов М. Вибрані праці: У 3 т. Т.3. – К., 2007  – 17 прим.

Драгоманов М.П. Із наукової спадщини. Кн.1. Політологія. Культурологія / М.П. Драгоманов. – К., 2010 – 68 прим.

Друга світова війна в історичній пам’яті України. (За матеріалами Українського інституту національної пам’яті). – К., 2010 – 4 прим.

Другі міжнародні Драгомановські читання. Матеріали: до 165-річчя з дня народження Михайла Драгоманова: Вип.1. – К., 2006 – 7 прим.

Є

Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітно-наукової конференції викладачів університету за 2008 рік, 5 – 6 лютого 2009 року. – К., 2009 – 4 прим.

З

Зайчук В.  Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний аспект: Т.1. – Луцьк, 2009 – 1 прим.

Зайчук В.  Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний аспект: Т.2. – Луцьк, 2009 – 1 прим.

Зайчук В.  Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний аспект: Т.3. –  Луцьк, 2009 – 1 прим.

Звіт про роботу ректора Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Андрущенка Віктора Петровича за 2007 – 2008 навчальний рік. – К., 2008  – 1 прим.

Звіт ректора Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Андрущенка Віктора Петровича за 2003 – 2010 роки. – К., 2010 – 10 прим.

І

І воїни, і педагоги: Слово про ветеранів.  / За ред. В.П. Андрущенко. – К., 2000 – 14 прим.

І воїни, і педагоги: Слово про ветеранів.  / За ред. В.П. Андрущенко. – К., 2006 – 16 прим.

К

Ковальчук В. Особистість вчителя: формування та розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції: Монографія. – К., 2007  – 3 прим.

Курило В.М. Освіта України і науково  – технічний та соціальний прогрес: історія, досвід, уроки. – К., 2006 – 46 прим.

М

Магістратура у НПУ ім. М.П. Драгоманова: Т.1. – К., 2007  – 5 прим.

Магістратура у НПУ ім. М.П. Драгоманова 2008 – 2009. – К., 2009 – 19 прим.

Майбутнє Європейського Союзу інтеграції України. Матеріали ІІІ міжнародної студентської науково-практичної конференції. – К., 2008  – 1 прим.

Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської інтеграції України. Матеріали IV міжнародної студентської науково-практичної конференції. – К., 2009  – 3 прим.

Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської інтеграції України. Матеріали VІ міжнародної студентської науково-практичної конференції. – К., 2011 – 2 прим.

Математика для вступників до вузів: навчальний посібник. –  Харків, 2002 – 11 прим.

Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: тези доповідей. – К., 2007 – 1 прим.

Математичний аналіз у задачах і прикладах: У двох частинах: Ч.1. – К., 2003 – 1 прим.

Микола Захарович Кот: Бібліографічний покажчик. – К., 2012 – 1 прим.

Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. – Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції у 6 т., – Т. 2. – К., 2005 – 5 прим.

Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. – Збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції у 7 т., – Т. 6. – К., 2004 – 2 прим.

Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції: У 6 т., Т.6. – К., 2005 – 2 прим.

Моргун Ф.  Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу: факти і наслідки. – Полтава, 2008 – 7 прим.

Н

Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова: Т.53. – К., 2006 – 1 прим.

Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова: Т.54. – К., 2006 – 2 прим.

Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова: Т.58. – К., 2007 – 1 прим.

Наукова школа Віктора Андрущенка ”Соціально-філософські проблеми розвитку людини, її освіти і культури”. – К., 2009 – 8 прим.

Наукова школа Володимира Беха: Ноосоціогенез, самоорганізація і саморегуляція соціальних систем. – К., 2010 – 3 прим.   

Наукова сесія присвячена 175-річчю Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: Кн.2. – К., 2010 – 1 прим.

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: Випуск 3. – К., 2006 – 2 прим.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – Вип. 3(8). – К., 2006  –  8 прим.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – Вип. 5(10). –  К., 2007 – 7 прим.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – Вип. 6(11). –  К., 2008  – 1 прим.

Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова: Випуск XL. – К., 2001  –  1 прим.

Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова: Випуск XLІ. – К., 2001  –  2 прим.

Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова: Випуск XLІІ. – К., 2001  –  4 прим.

Наукові школи Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К., 2009. – 10 прим.

Науково-дослідна діяльність молодих вчених: особливості підготовки майбутнього вчителя: Матеріали звітної науково-практичної конференції. – К., 2006 – 1 прим.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Історія. Сьогодення. Перспективи. 1834-2004 – К., 2005 – 152 прим.

Ніколаєнко В. Ю. Наша всесвітньо-історична перемога. – К., 2009  – 40 прим.

Нісімчук А.С.  Технологія інноваційної освіти: монографія. –  Луцьк, 2013 – 30 прим.

О

Олексій Романовський: віхи життя (до 90 – річчя від дня народження): навчальне видання. – К., 2008  –  61 прим.

Основи демократії: підручник. – Львів, 2009 – 8 прим.            

П

Практикум з методики навчання математики. Загальна методика. / За ред. З.І. Сленкань. – К., 2006  –  1 прим.

Пізнай протестантизм в Україні: п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови. – Київ-Дрогобич, 2008 – 3 прим.

Професор Віктор Михайлович Синьов: біобліографічний покажчик. – К., 2010. – 63 с. – 13 прим.

Професори Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова: бібліограф. довідник. 1944 – 2009 рр. – К., 2009. – 10 прим.     

Р

Романовська О. О.  Досвід вищої освіти Сполучених штатів Америки ХХ-ХХІ століття: Кн.1. – Вінниця, 2009 – 14 прим.

С

Самойленко А. М.  Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженнями. – К., 2000 – 2 прим.

Саморегуляція соціального організму країни. –  К., 2010 – 1 прим.

Сергієнко В. П.  Експрес-курс фізика: державна підсумкова атестація вступні іспити до ВНЗ зовнішнє тестування. –  К., 2006 – 1 прим.

Словник мікрогідронімів України. Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина. – К., 2004 – 1 прим.

Словарь української мови: В чотирьох томах: Т.3 (О - П). – К., 1997 – 1 прим.

Словарь української мови: В чотирьох томах: Т.4 (Р - Я). – К., 1997 – 1 прим.

Соціальні системи у дискурсі синергетичної парадигми. / ред. В. П. Беха. – К., 2011 – 14 прим.

Студентські фізико-математичні етюди: №1. – К., 1999 – 1 прим.

Т

The manifest of Humane Pedagogics. – Khmelnitskiy, 2011 – 7 прим.

Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових статей: Вип.2. – К., 1999 – 1 прим.

Требенко Д. Я. Збірник індивідуальних розрахункових завдань з курсу ”Алгебра і теорія чисел”: Ч.2. – К., 2009 – 3 прим.

У

Ukraina dyplomatychna: Issue X. – Kyiv. 2009 – 9 прим.

Українська педагогічна бібліографія: Покажчик літератури: Вип.11, 2000. – К., 2009  – 3 прим.

Українська педагогічна бібліографія: покажчик літератури: Вип.12, 2001. – К., 2009 – 22 прим.

Українська педагогічна бібліографія: покажчик літератури: Вип.14, 2003. – К., 2009 – 7 прим.

Українська педагогічна бібліографія: Покажчик літератури: Вип.15, 2004. – К., 2008 – 12 прим.

Українська фалеристика: З історії нагородної спадщини: Кн.1. – К., 2004 – 6 прим.

Український педагогічний лекторій “Видатні постаті”: бібліографічний покажчик основних праць. – К., 2012 – 1 прим.

Ф

Фундаментальні орієнтири науки: Збірник статей за матеріалами проектів гуманітарного та соціально-економічного напрямів ДФФД. – К., 2005. – 1 прим.

Ч

Чуєнко Р. М. Асинхронний двигун з внутрішньою ємнісною компенсацією реактивної потужності: Монографія. – Ніжин., 2009 – 1 прим.

Чухліб Т.  Пилип Орлик. – К., 2008 – 2 прим.

Ш

Шкиль Н. И.  Асимтотическое интегрирование линейных систем дифференциальных уравнений с вырождениями. – К., 1991 – 1прим.

Шкіль М.І. Вища математика: підручник для студ. вищих пед. навч. закл.: у 2 кн. Кн.1. – К., 2010 – 77 прим.  

Шкіль М.І. Вища математика: підручник для студ. вищих пед. навч. закл.: у 2 кн. Кн.2. – К., 2010 – 81 прим.  

Шкіль М. І.  Диференціальні рівняння. – К., 2003 – 1 прим.

Шкіль М.  Інтеграл його життя: художньо-документальна повість. – К., 2002 – 2 прим.

Шості юридичні читання. Правова культура, правова свідомість і право: Матеріали Міжнародної наукової конференції 22-23 квітня 2010 року. – К., 2010 – 1 прим.

Шут М. І.  Вибрані питання історії молекулярної фізики (XVIII – початок ХХ ст.): навчальний посібник. – К., 2003 – 1 прим.  

Я

Ясєв Г. Є.  Спадкоємність поколінь. – К., 2006 – 1 прим.